2024/5/24-27 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 高雄場 NT$41,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
此商品不再銷售
2024/6/14-6/17 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 台北場 NT$41,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
選 擇
2024/6/21-24 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 台中場 NT$41,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
選 擇
2024/7/5-7/8 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 台北場 NT$41,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
選 擇
2024/8/2-8/5 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 台北場 NT$38,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
選 擇
2024/7/26-7/29 NASM-CPT 國際私人教練培訓課程 台中 NT$41,000
NT$38,000 元/人,3人團報優惠!
選 擇
結果 1 - 7 總共 7